ZDANIEM PSYCHIATRÓW

Zdaniem psychiatrów rodziny: H. E. Richtera, N. Ackermana oraz J. G. Howeilsa, rodzina jest najważniejszym środowiskiem społecznym wy­chowującym i instytucją najbardziej odpowie­dzialną za zaburzenia w zachowaniu dziecka. Nadają oni największą wagę jakościowym, czyli interpersonalnym i emocjonalnym zakłóceniom w rodzinie. Uważają, że mają one większe zna­czenie patogenne niż utrata jednego z rodzi­ców przez śmierć czy rozwód bądź inne zmiany w strukturze rodziny. Psychiatra jugosłowiań­ski P. Brajća  w badaniach nad przestępczością młodocianych potwierdził tę hipotezę. Młodo­ciany przestępca wzrasta jego zdaniem w atmo­sferze emocjonalnej obojętności lub odrzucenia połączonego z agresją i brakiem odpowiedzial­ności w rodzinie. Chłopiec normalny jest akcep­towany i uczestniczy w harmonijnej grupie ro­dzinnej. Natomiast nie mają większego znacze­nia takie cechy strukturalne rodziny, jak stan cywilny rodziców, liczba dzieci, śmierć ojca czy migracja rodziców, a w odniesieniu do matki — zawód, ewentualne zaburzenia psychiczne czy też śmierć.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.