ZABURZONA OSOBOWOŚĆ

Należy przypuszczać, że rodzice o zaburzonej osobowości popadali w długotrwałe nieporozu­mienia małżeńskie i w następstwie wywoływali zaburzenia stosunków rodzinnych. Natomiast w rodzinach, które żyły zgodnie, nie stwierdzo­no aspołecznego zachowania, które^ można by przypisać zaburzeniu osobowości któregoś z rodziców. Jaki rodzaj dysharmonii w rodzime, przyczy­nia się do wykolejenia się dzieci? Zaburzenia więzi interpersonalnych mogą mieć formę ak­tywną, jawnej agresji (kłótnie, wrogość, bojki) związaną z postawą odtrąca jącą bądz formę dystansu powstałego na tle braku uczuc pozytywnych, obojętności uczuciowej (stosunki chłodne i formalne, brak zaangażowania uczu­ciowego, poczucia wspólnoty, chęci współdziała­nia), związaną z postawą unikaj ą c ą. Jeśli brak serdeczności między samymi rodzi­cami, może wystąpić u nich też brak serdecz­ności wobec dzieci. W obu wypadkach dystans grozi wykolejeniem się dzieci.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.