WZORY OSOBOWE W RODZINIE PEŁNEJ

Podobne wnioski nasuwają, się z badań R. i P. Searsów i M. Pintler. Badali oni skutki nieobecności ojca za po­mocą analizy zabaw tematycznych lalkami w wykonaniu chłopców w wieku przedszkolnym stwierdzili, że chłopcy separowani od ojca wy­kazują w zabawie mniej agresji wobec postaw ojca niż chłopcy z grupy kontrolnej. Autorzy ci podkreślają nie tylko wagę ojca jako wzoru osobowego w uczeniu się przez chłopców ról związanych z płcią, ale także znaczenie wszyst­kich członków rodziny dla całokształtu oddzia­ływań wzajemnych. Zdaniem ich każdy członek grupy rodzinnej prowokuje specjalne formy za­chowania innych, a ubytek każdego z nich sta­nowi udaremnienie pełnego systemu współza­leżnych działań. Tezę tę wspiera wynik in­nego badania, w którym zaobserwowano, że dzieci mające starsze rodzeństwo tej samej płci przejawiają wcześniej zachowania odpowia­dające płci niż dzieci, które nie mają starszych sióstr czy braci.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.