WPŁYW DEWIACJI W ŻYCIU RODZINY NA JEDNOSTKĘ

Kontroluje też zacho­wanie swych członków. Funkcję psy chohi- gieniczną spełnia rodzina zapewniając swym członkom poczucie stabilizacji, bezpie­czeństwa, możliwość wymiany uczuć i myśli a także równowagę emocjonalną i warunki dla rozwoju osobowości.Jeśli dewiacje w zachowaniu dzieci i młodzie­ży polegają na nierespektowaniu wzorów za­chowań, norm i wartości przyjętych w danym społeczeństwie, możemy mówić o osłabieniu przede wszystkim funkcji socjalizującej rodzi­ny lub o jej dysfunkcjonalności. Rezultatem wychowania w rodzinie może być bowiem „także jednostka egocentryczna i egoistyczna, społecznie i kulturowo bierna” , zatem aspo­łeczna, a nawet antyspołeczna. Jeśli natomiast dzieci czy młodzież mają zachwiane poczucie bezpieczeństwa, niski próg podatności na fru­strację, są niezrównoważone psychicznie (w sen­sie stwierdzonych objawów chorobowych bez tła organicznego), to dysfunkcjonalność rodzi­ny dotyczy funkcji psychohigienicznej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.