WŁAŚCIWE POSTAWY RODZICÓW

Rodzice o właściwych postawach wycho­wawczych spontanicznie zaspokajają podstawo­we potrzeby psychospołeczne dziecka, natomiast rodzice o niewłaściwych postawach nie są zdol­ni do zaspokojenia w pełni tych potrzeb. Jakie to są potrzeby?Można ich wymienić wiele, ograniczam się do podania czterech podstawowych, których zaspo­kojenie zazwyczaj pociąga za sobą zaspokojenie pozostałych. A więc przede wszystkim potrzeba miłości, życzliwości i serdeczności. Dziec­ko dla uzyskania dobrego samopoczucia, które jest katalizatorem rozwoju psychicznego i spo­łecznego, musi czuć, że jest akceptowane, do­znawać życzliwości i serdeczności ze strony naj­bliższych mu dorosłych. Pozwala mu to czuć się pewnie i bezpiecznie. Dziecku ponadto potrzebny jest częsty kontakt z rodzicami, ich czynna obec­ność. Musi czuć, że rodzice są nim zaintereso­wani, że interesują się tym, co robi. Równo­cześnie dziecko interesuje się tym, co robią ro­dzice. I w ten sposób nawiązuje się współdzia­łanie między rodzicami a dzieckiem, potrzebne dla jego rozwoju umysłowego, uczuciowego i społecznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.