W PRZYPADKU ZABURZEŃ

W przy­padkach zaburzeń zachowania dzieci i młodzie­ży należy raczej mówić o dysfunkcjonalności w zakresie obu funkcji — socjalizującej i psy­chohigienicznej, bo zaburzenia te mają często postać mieszaną.Dysfunkcjonalność rodziny może wynikać z patologii w sensie społecznym lub biologicz­nym, obciążającej któreś z rodziców. Do prze­jawów patologii powodujących dysfunkcję wy­dolności wychowawczej rodziny należy zaliczyć kryminalizm, pasożytnictwo społeczne, hazard, prostytucję, kazirodztwo oraz alkoholizm, nar­komanię, niedorozwój umysłowy, chorobę psy­chiczną, nieuleczalną lub obłożną chorobę fi­zyczną czy ciężkie kalectwo. Dysfunkcjonalność jest w tych przypadkach łatwa do rozpoznania, a jej skutki wychowawcze łatwe do przewidze­nia, choć samo zjawisko trudne do zwalczenia. Oczywiście w indywidualnych przypadkach rodziny mające w swym składzie członka o ce­chach patologii społecznej czy zdrowotnej mogą nie wykazywać zakłóceń wydolności wycho­wawczej wobec najmłodszego pokolenia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.