SZCZEGÓLNIE INTENSYWNY CZYNNIK

Czynnikiem szczególnie intensywnie determinującym proces formowania się znaczeń filmowych okazuje się ewokowany przez utwory szkoły polskiej ze­spół interdyscyplinarnych relacji łączących je z kontekstem literackim i ogólniej – artystycznym.Inspiracją i pożywką dzieł tej formacji nie jest abstrakcyjnie pojęta li­teratura czy literackość w ogóle. Zauważyć trzeba, iż przywoływane i prefe­rowane przez jej twórców konteksty nie są całkiem przypadkowe, a ich autor­ski wybór nie bywa nigdy bezinteresowny. Chodzi za każdym razem o takie te­maty, takie motywy, takie obrazy, symbole i wszelkiego rodzaju reminiscen­cje; które uchodzą w tamtym momencie historycznym za własność ogółu, i któ­re – niedawno wytworzone bądź też odijawna przechowywane w mateczniku na­rodowej świadomości – mogą stać się wyrazem powszechnych uczuć i myśli.Dochodzi do tego jeszcze jeden ważny aspekt. W okresie szkoły polskiej film nasz uzyskał bardzo eksponowaną, by nie powiedzieć pierwszoplanową,po­zycję w świadomości kulturalnej okresu Października ’56 i doby popaździernikowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.