SPOSÓB PRZYSTOSOWANIA

Jest to sposób przystosowania się społe­cznego wysoko ceniony przez dorosłych i świad­czący o rozwoju uczuć altruistycznych. O    najwyższym poziomie rozwoju uczuć spo­łecznych świadczy postawa, którą nazywamy twórczą współpracą. Polega ona na urzeczywistnianiu wartości większych niż po­trzeby członków grupy i czerpaniu satysfakcji głównie z dawania, z własnego wkładu w tę realizację. Etap twórczej współpracy ma począ­tek w okresie dorastania, kiedy kształtują, się uczucia wyższe: piękna, dobra, prawdy, spra­wiedliwości, czyli uczucia estetyczne, moralne, poznawcze, społeczne. Przedmiotem uczuć stają się teraz idee, a nie tylko osoby czy przedmioty, Kształtuje się światopogląd. Uczuciowość wyż­sza sprzyja rozwojowi doskonalszych niż w dzie­ciństwie form współżycia społecznego. Jednakże pełna realizacja twórczej współpracy następuje dopiero u osób dorosłych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.