POTRZEBY KAŻDEGO CZŁOWIEKA

Niezaspokojenie którejś z podstawowych po­trzeb znajduje wyraz w pojawieniu się zrazu zaburzeń w zachowaniu dziecka, a po jakimś czasie trwałych ujemnych rysów osobowości. Potrzeby te nie są właściwe wyłącznie dzie­ciom, żywi je każdy człowiek. Dorośli zaspoka­jają je przez uczestnictwo w życiu społecznym i przynależność do różnych grup czy kręgów społecznych. A więc potrzeba miłości zaspoka­jana jest w małżeństwie i rodzinie, potrzeba współdziałania — w rodzinie, w miejscu pracy, kontaktach koleżeńskich, w pracy społecznej itp. Potrzeba samourzeczywistnienia zaspokaja­na jest przez pracę zawodową, społeczną, hobby, a także przez życie rodzinne. Potrzeba szacun­ku — przez rodzinę, grono koleżeńskie, pod­władnych i przełożonych w miejscu pracy. Za­spokajanie podstawowych potrzeb psychospo- łecznych w dzieciństwie ma doniosłe znaczenie, gdyż wyznacza kierunek rozwoju osobowości,’ stopień uspołecznienia i zrównoważenia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.