PEWNE CZYNNIKI

Równocześnie jednak pewne czynniki, zwią­zane ze składem rodziny, dynamiką jej stosun­ków wewnętrznych czy niewłaściwymi wycho­wawczo postawami rodziców, mogą wpływać na obniżenie jej wydolności wychowawczej. Czyn­niki te mogą powodować zaburzenia w zacho­waniu dzieci, a nawet w kształtowaniu się pod­stawowych struktur osobowości. I na te sprawy należy zwrócić uwagę przy analizie genezy za­burzeń zachowania u dzieci, aby móc im prze­ciwdziałać i zapobiegać, a rodzinie współczesnej pomóc w wywiązywaniu się z odpowiedzialnych społecznie zadań.Jednym z czynników zakłócających spełnia­nie funkcji socjalizującej i psychohigienicznej mogą być zmiany w strukturze rodziny. Rodzi­na jest grupą naturalną, która rozwija się i przekształca.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.