OPIEKA I WYCHOWANIE

Rów­nocześnie babcie boją się wielu rzeczy dla wnu­ka, np. towarzystwa rówieśników oraz przed­miotów, które ich zdaniem są niebezpieczne. Wychowywanie dzieci przez osoby w wieku starszym może więc wpływać ujemnie na roz­wój ich ruchliwości, ekspansywności, samodziel­ności i dojrzałości społecznej przez ograniczenie pewnego typu zabaw, czynności usamodzielnia­jących i kontaktu z rówieśnikami. Dzieci z ro­dzin trzypokoleniowych, gdzie babcie pełniąc funkcje wychowawcze względnie dużo przeby­wają z dzieckiem, wykazały większy stopień na­silenia takich zaburzeń, jak: lęk i obawy, ogra­niczenie inicjatywy i aktywności, trudności w podporządkowaniu się i w samoobsłudze.Równocześnie opieka i wychowanie małego dziecka stanowi dla babć, nieraz już mocno star­szych kobiet, obciążenie nadmierne, sięgające granicy ich możliwości i wydolności fizycznej i psychicznej, a nawet przekraczające ją.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.