DYNAMIKA ŻYCIA RODZINY

Tak więc dynamika życia rodziny i cha­rakter stosunku emocjonalnego rodziców do dziecka mają istotne znaczenie dla kształtowa­nia jego osobowości — społecznej, aspołecznej lub nerwicowej.Rodzina może wywierać wpływ uspołecznia­jący, a nawet terapeutyczny, lub przeciwnie —- destrukcyjny. Dlatego istotnym czynnikiem w zapobieganiu dewiacjom w życiu rodziny jest wczesna diagnoza, wykrycie dysharmonii i nie­właściwych postaw emocjonalnych poszczegól­nych członików. W ślad za diagnozą powinno iść oddziaływanie zmierzające do usunięcia dyshar­monii czy wadliwych postaw i uzdrowienia at­mosfery rodzinnej. Oczywiście zarówno diagno­zy jak i oddziaływaniem terapeutycznym mu­szą się zajmować specjaliści. Pomocą w zapobie­ganiu zaburzeniom funkcji socjalizującej i psy­chohigienicznej powinna służyć sieć specjalnie powołanych poradni rodzinnych, do których mo­gliby się zwracać o pomoc członkowie rodzin. Ponadto byłoby potrzebne ustanowienie tere­nowego opiekuna społecznego specjalnie do spraw rodziny, wyszukującego rodziny zagro­żone dysfunkcjonalnością w zakresie funkcji socjalizujących i psychohigienicznych.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.